STOWARZYSZENIE ZAINTERESOWANIA OGÓLNEGO

Polski Chór Mniejszościowy Douai jest stowarzyszeniem utworzonym w
1968 r., Która podlega prawu z dnia 1 lipca 1901 r
oraz dekret z 16 sierpnia 1901 r
Jest zarejestrowany w sub-prefekturze Douai pod numerem
W593002642
Z dniem 1 października 2014 r. Został on ogłoszony przez Generalną Dyrekcję
Finanse publiczne Departamentu Północnego
STOWARZYSZENIE ZAINTERESOWANIA OGÓLNEGO
Jako taka jest uprawniona do otrzymywania darowizn i wydawania wpływów podatkowych
umożliwienie indywidualnym dawcom i profesjonalnym dawcom
odjąć odpowiednio 66% i 60% kwoty zapłaconej z ich podatków
Aby podziękować im za ich hojność, proponuje, za ich zgodą, do
wspomnieć o swoich danych kontaktowych w specjalnie do tego przeznaczonej lokalizacji
strona internetowa
www.choraledesmineurspolonaisdedouai.eu
Darowizny należy przesłać czekiem w imieniu Chóru
polskich górników w Douai w ich siedzibie
11, rue Camille guerin
59500 Douai