Zarząd

Rada Dyrektorów

Laurent KWIATKOWSKI
prezydent

André Jaskulski

Wiceprezes
Raymond Kowandy – Sekretarz
Jean-Claude Desprez – Wicesekretarz
Zdjęcie w toku …
Gérard Taront – skarbnik
 
ZRichard Niklikowski
Vice Skarbnik – Diakon
Jean-Pierre Ratajczak
– Administrator 
César Wléklik – Administrator 
Jean Paul Gavinaitis – Administrator
René Budych – administrator 
Marc Nosal – webmaster strony
Michel Haremza – Nasz prezenter

​​