Rada Dyrektorów i Kontakty

BIURO

Kliknij zdjęcie, aby się skontaktować

z prezesem, sekretarzem lub kierownikiem ds. komunikacji międzynarodowej

Laurent Kwiatkowski Prezes

Raymond Kowandy Sekretarz

Gérard TARONT Skarbnik

LE PÔLE ARTISTIQUE 

Thibaut Waxin Choirmaster

Szef biura René Budych

Szef biura Jean Pierre Ratajczak

Richard Niklikowski Manager Partycje

LE PÔLE COMMUNICATION

Michel Matysiak Dyrektor ds. Stosunków krajowych i międzynarodowych

André Jaskulski National Relations Manager

LE PÔLE CONVIVIALITE

César Wléklik odpowiedzialny za użyteczność

Jean-Paul Gavinaïtis Kierownik ds. Logistyki